galaserwis.pl

Blog w tematyce mody, urody i stylizacjach

Lifestyle

Tomografia zatok: Kiedy jest konieczna?

Tomografia zatok: Kiedy jest konieczna?

Najdokładniejszym sposobem diagnozowania chorób zatok jest tomografia komputerowa (TK) przynosowych. Jest to wymagane przed jakimkolwiek leczeniem farmakologicznym lub operacją. Tradycyjne badanie rentgenowskie zatok zostało już prawie zastąpione przez tomografię komputerową.

Czym jest tomograf komputerowy zatok?

Tomografia komputerowa to skrót od angielskich słów computed tomography. Jest to badanie obrazowe, w którym wykorzystuje się promieniowanie jonizujące. Standardowy tomograf komputerowy składa się z lampy rentgenowskiej z detektorami i obręczą. Lampa obraca się wokół pacjenta, emitując promieniowanie. Część z niego jest wchłaniana do tkanek. Pozostałe promieniowanie trafia do detektorów, które przekazują informacje do komputera. Dane są następnie analizowane za pomocą specjalnego programu i przedstawiane w formie wykresów.

Czy to naprawdę konieczne?

Gdy wyniki endoskopii zatok są niejasne lub nieprawidłowe, często wykonuje się tomografię komputerową w celu zbadania zatok. Tomografia komputerowa zatok może być wykonana w sposób nieinwazyjny, bezbolesny i precyzyjny. Może ocenić zarówno kości, jak i tkanki miękkie wokół zatok. Za pomocą TK można zobrazować wszystkie struktury anatomiczne, jak również zmiany patologiczne, pokazując ich wielkość i lokalizację. Więcej na ten temat można dowiedzieć się tutaj – cdcstomatologia.pl/tomografia.html

Przygotowanie do tomografii komputerowej zatok

Pacjenci z przewlekłym zapaleniem zatok powinni mieć wykonane badanie nie później niż sześć tygodni po zakończeniu leczenia. Pacjent musi poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, a także o przyjmowaniu jakichkolwiek leków.

Lekarz może zlecić wykonanie tomografii komputerowej zatok z kontrastem. W takim przypadku pacjent będzie musiał zgłosić się do gabinetu na czczo i zostanie mu podany dożylnie środek kontrastowy. Standardowa tomografia komputerowa zatok może być wykonana bez kontrastu. Jeśli lekarz musi zbadać jamę nosową i tkanki miękkie, można zastosować środek kontrastowy.

Niezależnie od tego, czy tomografia jest z kontrastem czy bez, z ciała i ubrania pacjenta należy usunąć wszelkie metalowe przedmioty, które mogłyby wpłynąć na ostrość obrazu zatok. Podczas badania pacjent musi pozostać nieruchomy i wstrzymać oddech. Całe badanie trwa kilka minut.

Na czym polega tomografia komputerowa zatok?

Badanie tomograficzne zatok trwa średnio kilka minut. Można ją porównać do tuby, do której przymocowany jest stół. Pacjent zostanie poproszony o położenie się na stole, do którego zostanie włożona rurka. Aby nie zakłócić obrazów, pacjent nie powinien się ruszać podczas badania. On lub ona będzie w kontakcie z personelem medycznym przez cały czas trwania badania. Mogą oni wydawać polecenia, takie jak: „Proszę się ruszać!”. Należy wstrzymać oddech na sekundę. Bezpośrednio po badaniu można wznowić normalne czynności.

Udostępnij